Close

Jak reklamovat poškozené zavazadlo autobusovým přepravcem?

Tuto sekci vám velmi doporučujeme k přečtení již proto, abychom předešli nepříjemným nedorozuměním a ztrátě vašich peněz způsobené pouhou neznalostí. Proto je důležité vědět, že:

  • Nejlepším pomocníkem je prevence. Kufr, který obalíte fólií, zabezpečíte v něm křehké předměty a nenaplníte jej k prasknutí, vydrží podstatně víc než ten bez těchto opatření. 

  • Dopravce zodpovídá za zavazadla umístěná v zavazadlovém prostoru autobusu. Nikoliv však za příruční zavazadlo umístěné v prostoru autobusu.

  • Zjištěné poškození zavazadla ohlašte ihned při příjezdu do cílové stanice buď řidiči autobusu nebo palubní průvodčí. Zpětné reklamace bohužel není možné uznat.

  • Sepíšete protokol o poškození, které spolu s jízdenkou nevyhazujte, do 10 dnů po ukončení cesty je předložte dopravci spolu se žádostí o náhradu škody.

  • Dopravní společnost pak buď uhradí opravu zavazadla nebo jeho kupní cenu (na základě předložené účtenky do max výše 5000Kč).