Close

Jak reklamovat zavazadlo poškozené leteckým dopravcem?

Tuto sekci vám velmi doporučujeme k přečtení již proto, abychom předešli nepříjemným nedorozuměním a ztrátě vašich peněz způsobené pouhou neznalostí. Proto je důležité vědět, že:

  • Nejlepším pomocníkem je prevence. Kufr, který obalíte fólií, zabezpečíte v něm křehké předměty a nenaplníte jej k prasknutí, vydrží podstatně víc než ten bez těchto opatření. Pojištěním zavazadla si také situaci můžete ulehčit.
  • Zavazadla poškozená během letu nebo na letišti reklamujte přímo na místě. Prodejce reklamaci při poškození dopravcem není povinen uznat a letiště stejně tak nemusí uznat reklamaci zpětně. Vyhněte se této pasti a řešte situaci hned. 
  • Udělejte fotodokumentaci poškození. Budete potřebovat také palubní lístek, lístek od zavazadla a vaše osobní údaje. 
  • Událost oznamte na přepážce s označením Baggage Service Office nebo Baggage Handling Desk.
  • Spolu s pracovníkem na přepážce sepíšete protokol o reklamaci, jehož kopii si uschovejte pro další komunikaci (důležité je především číslo reklamace). Na vyřízení reklamace je lhůta 30 dní. 
  • V případě opravy kufru uschovejte účtenku, také účtenku o nákupu zavazadla. 
  • Odpovědnost dopravce za zavazadlo upravuje tzv. Montrealská úmluva. Tu si, pokud zvládáte luštění právnických obratů lépe než my, můžete pročíst zde. 
  • Každý dopravce má při řešení reklamací jiná pravidla. Ty si prostudujte, pozor si dejte především u nízkonákladových aerolinií.